Connect with us

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарь

Их, дээд сургуульд элсэгчдээс Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг авдаг. 

 

Энэ жил цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан, анхны товлолт хугацаа өөрчлөгдөж, долдугаар сарын 2-5-нд зохион байгуулахаар төлөвлөөд байгаа юм. 

Улсын хэмжээнд 85 төв дээр шалгалтыг зохион байгуулах бөгөөд зохион байгуулалтад давхардсан тоогоор 10 мянга гаруй хүн ажиллах аж. 

Шалгуулагчид заавал бүрдүүлэх материал:

 • Суудлын хуваарь,
 • иргэний үнэмлэх
 • Бүртгэлийн хуудас
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ зэргийг авчирна. 

Эдгээр өдөрт ямар хичээлээр шалгалт авахыг Боловсролын үнэлгээний төвийн хэлтсийн дарга Л.Ганбат танилцууллаа.

Долдугаар сарын 2-нд

 • Монгол Улсын түүх
 • Англи хэл

Долдугаар сарын 3-нд

 • Хими,
 • Газар зүй
 • Нийгэм

Долдугаар сарын 4-нд

 • Биологи,
 • Математик 

Долдугаар сарын 5-нд

 • Физик,
 • Орос хэл, 
 • Монгол хэл