Connect with us

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын автомашинд зөвшөөрөл олгох журам

 

Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн хүрээнд үйл ажиллагааг нь хязгаарлаагүй нэр бүхий 13 салбарын ажилтан, албан хаагчид нийтийн тээврийн хэрэгсэл, албаны болон хувийн автомашинаараа 06.00-22.00 цагийн хооронд нээлттэй зорчих болсон. Энэ хүрээнд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын автомашинуудад Улаанбаатар хот доторх замын хөдөлгөөнд оролцох QR код бүхий зөвшөөрөл олгох юм. 

QR код бүхий зөвшөөрөл авах автомашины тоо  /байгууллага тус бүрээр/

Телевиз-10 хүртэлх автомашин

Өдөр тутмын сонин 1-3  хүртэлх автомашин

Мэдээллийн сайт: 1-3 хүртэлх автомашин

ФМ, радио 1-3  хүртэлх автомашин

Бүрдүүлэх материал:

  1. Байгууллагын регистр дугаар
  2. Автомашины улсын дугаар, сери /00:00 ААА/
  3. Байгууллагын нэр

Хүсэлт гаргагч нь доор  хүснэгт бүхий загварын дагуу Excel файл дээр бөглөөд carburtgel01@gmail.com хаягаар  илгээнэ үү.