Connect with us

ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ, ХАМГААЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАНДАРТ, ЖУРАМ

"Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн  мэдээллийн нууцлал, хамгаалалт, аюулгүй байдлын стандарт, журам"-ын төсөлд санал авахаар танилцуулж байна.

Та журмын төсөлд ирүүлэх саналаа ganbayar@mongolbank.mn и-мэйл хаягаар ирүүлнэ үү.

Журмын төсөлтэй энд дарж танилцана уу.