Connect with us

Трэнд

Ковид-19-ын эргэн тойронд: Тандалт, судалгааны тойм - 8,9. ХӨСҮТ-ийн тархвар судлаач Б.Нямдулам