Connect with us

2021.07.27-нд нийслэлийн хэмжээнд I тунд 2478, II тунд 4742, нийт 7220 иргэнийг дархлаажууллаа

2021.07.27-нд нийслэлийн хэмжээнд I тунд 2478, II тунд 4742, нийт 7220 иргэнийг дархлаажууллаа. Вакцинжуулалт эхэлснээс хойш нийслэлийн 18-аас дээш насны 1.069.730 иргэн I тунд, 975.276 иргэн II тунд хамрагдаад байна. Мөн нийт 1736 жирэмсэн эх, 12-15 насны 24.843 /24.5%/, 16-17 насны 14.401 /42.5%/ хүүхэд тус тус II тунд хамрагдлаа.