Connect with us

Талархал

Нийслэлийн Онцгой комиссын үйл ажиллагаанд хүч нэмэн хандив өргөсөн НВЦ компанийн НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ хамт олонд талархал илэрхийлж байна. Хандивын бүтээгдэхүүн Нийслэлийн Онцгой комисс, ХӨСҮТ-ийн эмч, мэргэжилтнүүд, Нийслэлийн замын цагдаа, НМХГ-ын алба хаагчдад танай хамт олны нэрийн өмнөөс хүргэгдэх болно.    
Ард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд, төрийн албан байгууллагуудын хамтын хариуцлагын хүчээр цар тахлын хүнд үеийг удахгүй давна гэдэгт итгэлтэй байна.   


Нийслэлийн Онцгой комисс