Connect with us

“КОВИД-19” ХАЛДВАРЫН ЗОРИЛТОТ БОЛОН САЙН ДУРЫН ШИНЖИЛГЭЭНД 3686 ХҮН ХАМРАГДЛАА

Нийслэлийн хэмжээнд коронавируст “Ковид-19” халдварын зорилтот бүлгийг шинжилгээнд хамруулах 18 төв, сайн дурын иргэд шинжилгээнд хамрагдах 86 өрхийн эрүүл мэндийн төвд 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр 3686 хүн оношилгоонд хамрагдсан ба 2020 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс хойш нийт 13,906 хүнийг хамруулаад байна.

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас "Ковид-19" халдварын шинжилгээ авах үйл ажиллагааг зохион байгуулж буй 18 төв, 86 өрхийн эрүүл мэндийн төвд ариутгал халдваргүйтгэл хийж, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд болон иргэдийн баримтлах халдвар хамгааллын дэглэмийг стандартын дагуу чанд мөрдөн ажиллаж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР