Connect with us

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /ДЭМБ/-аас гаргасан хоолны зөвлөмж

#COVID-19!!!

ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА /ДЭМБ/-ААС ГАРГАСАН ХООЛНЫ ЗӨВЛӨМЖ…

✅ Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед дараах хоол хүнсийг байнга хэрэглэх нь дархлаа дэмжиж халдварлах эрсдэлийг бууруулна.

				</div><!--mvp-content-main-->
				<div id=