Connect with us

ӨМНӨГОВЬ БРЭНД БҮТЭЭГЧИД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА САЙЖРУУЛНА

Өмнөговь аймгийн брэнд бүтээгчдийн үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөх үйлчилгээг BIG төвөөс зохион байгуулав. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээнд дараах аж ахуйн нэгжүүд хамрагдаж өөрт хэрэгцээтэй мэдээ, мэдээлэл, зөвлөгөөг авлаа.
1. Диваажингийн зам хоршооны “Говь сармис” брэнд
2. Өнөд өвлөх урлахуй ХХК-ийн “Хөмүүл” брэнд
3. Удмын өргөө ХХК-ийн “Хурга” брэнд
4. Говь Гоо ХХК-ийн “Говь Гоо” брэнд
5. Их Говийн төгөл ХХК-ийн “Говь чацаргана” брэнд
6. Сүүн дэгжих ХХК-ийн “Хүүлээ” брэнд
7. Говь Трэвел Эксперт ХХК-ийн “Nomad homestay” брэнд
Эдгээр аж ахуйн нэгжүүд брэнд бук (brand book)-аа хөгжүүлэхээс гадна брэндийн стратеги боловсруулж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана. Зөвлөх үйлчилгээг 2020 он дуустал үргэлжлүүлнэ.
2020041302
2020041303
2020041304